Hund hundesport dch hundetræning

Lydighed

På de videregående  lydighedshold trænes med det formål at gå op til  konkurrencer i DcH regi. 

Man bruger her alle de grundlæggende elementer til at dygtiggøre sig og konkurrere i DcH programmet.

Der kan kun deltages på dette hold, hvis man minimum har gennemført fortsætterholdet eller før har haft en konkurrencehund i DcH.

 C-KLASSEN  B-KLASSEN  A-KLASSEN  E-KLASSEN
 lineføring  frit ved fod  frit ved fod  frit ved fod
 stå   stå   stå   stå
 sid   sid   sid   sid
 dæk  dæk  dæk  dæk
 apport  apport  gruppeafdækning gruppeafdækning
 spring spring apport apport
 rundering fremsadsendelse spring spring
 Frit søg rundering fremadsendelse fremadsendelse
sporsøg halsgivning eftersøgning
frit søg eftersøgning spor søg
sporsøg frit søg
max. 150 point max. 200 point max. 300 point max. 400 point
 point for oprykning2 x 110  point for oprykning2 x 160  point for oprykning2 x 260